Handige informatie

reizenOnze assistente Hanny te Veldhuis kan u van dienst zijn met uw vragen over vaccinaties en malarriaprofylaxe. Zo nodig verwijst zij u naar de GGD.

Websites
De volgende site geeft informatie over veilig reizen:

Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering

Steeds vaker wordt het internet gebruikt om informatie in te winnen.
De volgende site geeft goede informatie:

Thuisarts.nl (website van Nederlands Huisartsen Genootschap)